William: “Voor het eerst begreep ik goed dat ik een chronische ziekte heb.”

In maart 2015 heb ik een hartinfarct gekregen met hartfalen als gevolg. Mede door mijn ziekte/aandoening werd mijn toenmalig contract niet verlengd en ben ik in de ziektewet terechtgekomen. Dit was voor mij een zware en onduidelijke periode, omdat ik niet goed wist wat ik wel nog aankon en wat niet. Ook had ik het idee had dat er vanuit de maatschappij nog heel veel van mij verwacht werd. De medische specialisten waren voornamelijk gericht op het verbeteren van mijn gezondheid en spraken van kansen en verbeteringen.

Ervaring - Dat ik een chronische ziekte heb

Doorwerken

Ondanks dat de UWV verzekeringsarts aangaf dat ik niet meer volledig inzetbaar was, ben ik mede door financiële noodzaak en het ongewisse van een gedeeltelijke afkeuring weer volledig aan de slag gegaan als Software Ontwikkelaar. Mede door drukte en problemen met personele bezetting bij de werkgever heb ik gedurende 2016 en 2017 te veel gevraagd van mijn -door hartfalen beperkte – gezondheid. Wederom ben ik terecht gekomen in een ziekteproces en de wet Poortwachter. Deze keer heb ik echter op aanraden van het medisch team van MUMC+ hulp en begeleiding gezocht bij “Do Some Good” in de persoon van Hugo Lemmens.

Hulp en begeleiding

Al tijdens de intake had ik het gevoel gehoord en begrepen te worden en had ik niet de neiging om mij continu te moeten verdedigen, waarom ik niet meer dezelfde hoeveelheid energie had als vroeger en daardoor beperkt was.

Al tijdens de intake had ik het gevoel gehoord en begrepen te worden en had ik niet de neiging om mij continu te moeten verdedigen, waarom ik niet meer dezelfde hoeveelheid energie had als vroeger en daardoor beperkt was.”

Hugo heeft me ook de rust gegeven en ondersteund in mijn communicatie naar mijn werkgever toe. Allereerst is er geprobeerd om samen met de werkgever, onder de kundige begeleiding van Hugo, te komen tot een opbouw van werkzaamheden met als doel om weer te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Gezondheid permanent verslechterd

Het was jammer genoeg al snel duidelijk dat de inspanning gedurende 2016 en 2017 een zodanige impact heeft gehad dat mijn gezondheid permanent verslechterd was. Tijdens mijn opgedane ervaringen in die periode, de gesprekken met Hugo en de van mijn kant kritische gesprekken met de medische specialisten heb ik pas voor het eerst goed begrepen dat ik een chronische ziekte heb.

Voor het eerst begreep ik goed dat ik een chronische ziekte heb.”

Mijn gezondheid zal nooit verbeteren maar in de loop der tijd wel verslechteren. De mate van verslechtering is sterk afhankelijk van de rust en de zorg voor mijn eigen gezondheid en welzijn. Do Some Good heeft dit gezien en geconstateerd dat ik nooit meer op dezelfde basis zou kunnen terugkeren in het arbeidsproces. Hiertoe is er in overleg met de arbo-arts en de werkgever een koers uitgezet naar (gedeeltelijke) afkeuring. Psychisch was dit voor mij een moeilijke periode en had ik moeite om mij te concentreren op de zaken die voor mij lagen. Do Some Good heeft mij in die periode ontzettend geholpen en bijgestaan. Samen hebben we de gesprekken met het UWV gevoerd en de WIA-keuring doorlopen. Uiteindelijk bleek ik helemaal niet meer in staat om terug te keren naar het arbeidsproces.

Er niet alleen voor staan

Achteraf gezien is het jammer dat ik Do Some Good niet al in 2015 ben tegengekomen. Dan was mijn situatie nu misschien rooskleuriger geweest en had ik wel nog kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Achteraf gezien is het jammer dat ik Do Some Good niet al in 2015 ben tegengekomen. Dan was mijn situatie nu misschien rooskleuriger geweest en had ik wel nog kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.”

Daarentegen ben ik ontzettend dankbaar dat ik vanuit het MUMC+ ben gewezen op Do Some Good. Door Hugo en Do Some Good heb ik niet alleen gestaan voor mijn moeizame reis en had ik waarschijnlijk ook niet beseft hoe ernstig mijn situatie was en is. Mijzelf kennende had ik mijn beperkte energie waarschijnlijk weer ingezet voor de verkeerde doelen en had met alle macht geprobeerd om op oude voet weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Hoogstwaarschijnlijk met grote schade aan mijn gezondheid tot gevolg.

Advies voor anderen

Naar mijn mening dient niemand een dergelijk proces alleen te doorlopen. Mensen zijn vaak nog bezig met de verwerking van hun ziekte  en de gevolgen hiervan en beseffen daardoor vaak niet helemaal wat er speelt en wat er van hun gevraagd wordt. Do Some Good heeft deze ervaringen zelf ook ondergaan en kan vanuit dat perspectief een ieder in een dergelijke situatie ondersteunen, begeleiden en helpen bij de bewustwording van zowel de cliënt alsook de werkgever.

– William

Menu

Ontvang gratis en vrijblijvend tips over duurzaam opbouwen en regie nemen. >

Tips duurzaam opbouwen en regie nemen