Schone lei-beleid goedgekeurd

Minister Hoekstra heeft vandaag bekendgemaakt dat het ‘schone lei-beleid’ officieel is goedgekeurd door de ministerraad. Dit is een belangrijke mijlpaal. Het betekent dat ex-kankerpatiënten die een bepaalde periode ziektevrij zijn, uiterlijk in januari 2021 niet meer verplicht zijn om bij de aanvraag van een overlijdensrisico- (ORV) of uitvaartverzekering te melden dat ze kanker hebben gehad.

Afgelopen maanden heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), samen met het Ministerie van Financiën en het Verbond van Verzekeraars, aan de details van dit besluit gewerkt. De minister zegde vorig jaar, naar aanleiding van een oproep van NFK, toe dat hij dit beleid wilde invoeren. Een verleden met kanker is door deze wettelijk vastgelegde regeling geen reden meer om geweigerd te worden of een onverklaarbare premieverhoging te krijgen bij het afsluiten van een ORV of uitvaartverzekering.

Termijn van 5 of 10 jaar kankervrij

Om in aanmerking te komen voor het schone lei-beleid geldt een kankervrije termijn van 10 jaar. Voor mensen die jonger dan 21 jaar waren toen de diagnose kanker werd gesteld, wordt dit 5 jaar. De regeling is gebaseerd op het model uit Frankrijk, waar dit beleid al sinds 2017 geldt. “We hebben ons jarenlang onophoudelijk ingezet om voor ex-kankerpatiënten de kansen op een betaalbare ORV te vergroten, of er überhaupt voor in aanmerking te komen. Het is fantastisch dat de politiek onze stem heeft gehoord en dit beleid nu ook in Nederland doorvoert”, aldus Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK.

Start met kankersoorten met meeste impact voor achterban

Voor bepaalde kankersoorten gaat een kortere periode dan 10 jaar gelden. Samen met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Kankerregistratie werkt NFK hier een speciale ‘termijnentabel’ voor uit. De federatie heeft erop aangedrongen dat in deze tabel eerst de kankersoorten die het vaakst voorkomen in de leeftijd van 18 tot 39 jaar worden opgenomen, zoals eierstok-, zaadbal-, huid- en borstkanker en bepaalde bloedkankers. Uit cijfers van marktonderzoekbureau Ipsos blijkt dat bijna 70% van de mensen die een ORV afsluit binnen deze leeftijdscategorie valt. De volgende stap is dat de tabel wordt uitgebreid met kankersoorten die vooral bij ex-patiënten van 40 jaar of ouder voorkomen. Door de ontwikkelingen binnen de medische wetenschap en betere behandelmethoden, kunnen in de toekomst nóg meer kankersoorten en stadia toegevoegd worden.

Voorlichting nodig voor juiste implementatie

Ex-kankerpatiënten moeten op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de regeling. “Dit vraagt om goede voorlichting van alle betrokken partijen”, zegt Broenland. “Daarnaast is het belangrijk dat in het dossier van de patiënt wordt vastgelegd wanneer er geen kanker meer is aangetroffen, zodat men dit te allen tijde terug kan vinden. Wij roepen oncologisch medisch specialisten dan ook op om kennis te nemen van deze regeling”.

Menu

Ontvang gratis en vrijblijvend tips over duurzaam opbouwen en regie nemen. >

Tips duurzaam opbouwen en regie nemen